Đăng tin

Bán căn hộ chung cư tại Quận 3 Hồ Chí Minh

44 bất động sản

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155

Bán gấp Chung Cư cao cấp Terra Royal Quận 3, 58m2 2PN tầng 21 giá HĐ 4.95tỷ 0704991155 - Cần thu hồi vốn, bán nhanh căn hộ chưa qua sử dụng, mới 100%. - Diện tích: 58m2, 2 PN, 1 WC. ...

Giá: 4.95 tỷ Diện tích: 58 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

24/11/2021

Chính chủ cần bán gấp căn hộ chung cư Số 345 - 347 lầu 2 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 TPHCM

Chính chủ cần bán gấp căn hộ chung cư Số 345 - 347 lầu 2 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 TPHCM Chính chủ cần bán gấp căn hộ chung cư Số 345 - 347 lầu 2 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 TPHCM Chính chủ cần bán gấp căn hộ chung cư Số 345 - 347 lầu 2 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 TPHCM

Bán gấp căn hộ chung cư mặt tiền (đoạn 2 chiều) - Địa chỉ: Số 345 - 347 lầu 2 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3. Gần ngã tư Nguyễn Thượng Hiền, giáp Quận 1 - DTSD: 83m2, (gồm 2 phòng ngủ ...

Giá: Thỏa thuận Diện tích: 83 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

19/11/2021

Chính chủ cần bán chung cư 284 Lê Văn Sỹ - P.14 - Quận 3 Tp.HCM

Chính chủ cần bán chung cư 284 Lê Văn Sỹ - P.14 - Quận 3 Tp.HCM Chính chủ cần bán chung cư 284 Lê Văn Sỹ - P.14 - Quận 3 Tp.HCM Chính chủ cần bán chung cư 284 Lê Văn Sỹ - P.14 - Quận 3 Tp.HCM

Chính chủ cần bán chung cư 284 Lê Văn Sỹ - P.14 - Quận 3 Địa chỉ: 284 Lê Văn Sỹ - Phường 14 - Quận 3 - Tp.HCM Diện tích: 30m2 Giá bán: 1 tỷ 250 - Cần bán chung cư 284 Lê Văn sỹ q3 ...

Giá: 1.25 tỷ Diện tích: 30 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

19/11/2021

Cần bán căn hộ Screc Tower -81m2 2pn 2wc Q3

Cần bán căn hộ Screc Tower -81m2 2pn 2wc Q3 Cần bán căn hộ Screc Tower -81m2 2pn 2wc Q3 Cần bán căn hộ Screc Tower -81m2 2pn 2wc Q3

Quận 3 Chủ gửi bán căn hộ Screc Tower - Trường Sa - Dt 81m2 2pn 2wc - tầng trung - View Đông Nam - Full nội thất chỉ vào ở hoặc đầu tư cho thuê. Vị trí thuận tiện đi các quận trung ...

Giá: 3.45 tỷ Diện tích: 81 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

18/11/2021

Bán căn hộ Screc Tower- Quận 3

Bán căn hộ Screc Tower- Quận 3 Bán căn hộ Screc Tower- Quận 3 Bán căn hộ Screc Tower- Quận 3

Quận 3 Cần bán căn hộ #Screc_Tower - Mặt tiền đường Trường Sa - Phường 12 - Dt 76m2 2pn 2wc - tầng trung view rất thoáng - Đầy đủ nội thất, chỉ cần dọn vào ở thôi. Thuận tiện di chuyển ...

Giá: 3.3 tỷ Diện tích: 76 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

16/11/2021

✨CT Plaza Minh Châu - Tâm Điểm Giao Thương✨

✨CT Plaza Minh Châu - Tâm Điểm Giao Thương✨ ✨CT Plaza Minh Châu - Tâm Điểm Giao Thương✨ ✨CT Plaza Minh Châu - Tâm Điểm Giao Thương✨

✨CT PLAZA MINH CHÂU – TÂM ĐIỂM GIAO THƯƠNG✨ ✴Sài Gòn có câu “ăn Quận 5, nằm Quận 3”. Năm 2019, Quận 3 được xếp thứ 18 trên 50 khu phố “tuyệt vời nhất thế giới” do tạp chí Time Out ...

Giá: 1.4 tỷ Diện tích: 28 m²

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh

08/11/2021

Thị trường bất động sản Quận 3

Cùng với sự phát triển của hàng loạt dự án nhà đất thì các dự án căn hộ tại quận 3 cũng không kém phần sôi động. Có vị trí tiếp giáp với quận 1 và nằm ngay trung tâm thành phố, quận 3 vẫn mang trong mình những nét cổ kính, phong trần cùng với những nét đặc trưng nhất của “hòn ngọc Viễn Đông” một thời.

Quận 3 là một quận nội thành của Sài Gòn. Không giống với người anh em quận 1, quận 3 có phần yên tĩnh và mang tính địa phương hơn. Nơi đây có nhiều hàng cây cổ thụ trải dài hai bên đường, có nhiều công trình kiến trúc từ thời Pháp thuộc vẫn còn tồn tại. Nếu bạn muốn sống trong một không gian nhộn nhịp nhưng vẫn có gì đó mang hơi thở xưa cũ thì các dự án căn hộ quận 3 hay nhà riêng rất đáng để cân nhắc.

Thị trường căn hộ chung cư Quận 3

Là một quận có địa thế đẹp nên thị trường bất động sản quận 3 có mặt bằng chung khá cao, đặc biệt là những dự án tọa lạc tại con đường trái tim của thành phố - tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Một số dự án đáng chú ý tại đây có thể kể đến như: Grand Central, Screc Tower, Indochina Plaza Tower,… Đa số các dự án tại đây đều là các dự án căn hộ, chung cư cao cấp, cùng với đó là chuỗi các nhà hàng, quán bar sang trọng dọc theo các tuyến đường lớn. Quận 3 thực sự là nơi sẽ hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư sinh lời khủng cho những ai có nhu cầu.

Theo đó, phân khúc giao dịch bất động sản ở quận 3 khá đa dạng: giá căn hộ quận 3 dao động từ 4 – 6 tỷ cho người đầu tư nhỏ lẻ, phân khúc 10 – 20 tỷ và trên 20 tỷ cho những người có vốn đầu tư lâu dài. Quan trọng hơn, yếu tố mà khách hàng nhắm tới khi đầu tư vào các chung cư tại quận 3 là tỷ số lãi ròng hàng năm ROI đạt mức trên 4%/năm.

Mua bán căn hộ chung cư Quận 3 giá rẻ

Nếu bạn đang tìm mua chung cư quận 3 với nhiều mức phân khúc khác nhau, hãy tham khảo ngay thông tin tại Tinchinhchu.net. Đây là kênh thông tin chuyên nghiệp, uy tín, đã và đang mang đến nơi an cư hoàn hảo cho rất nhiều người.

Tham khảo ngay những tin rao bán căn hộ quận 3 nổi bật, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng trên Tinchinhchu.net:

 • Căn hộ Quận 3 giá 1 tỷ
 • Căn hộ Quận 3 dưới 2 tỷ
 • Căn hộ Quận 3 dưới 3 tỷ
 • Căn hộ Quận 3 dưới 5 tỷ
Tìm kiếm BĐS
--Chọn diện tích--
- m2
 • --Chọn diện tích--
 • Chưa xác định
 • < 30 m2
 • 30 - 50 m2
 • 50 - 80 m2
 • 80 - 100 m2
 • 100 - 150 m2
 • 150 - 200 m2
 • 200 - 250 m2
 • 250 - 300 m2
 • 300 - 500 m2
 • >= 500 m2
--Chọn mức giá--
-
 • --Chọn mức giá--
Tìm nâng cao
Tiện ích
Xem phong thủy theo tuổi
Bán căn hộ chung cư tại Quận 3 Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật
Xem thêm