Đăng tin

Bán đất thổ cư tại Đường Quốc lộ 22B

36 bất động sản

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. FULLThổ cư. Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. - Diện Tích: 5x25 = FULLThổ cư. - Giá bán nhanh: 6xxtr - Sổ Hồng Riêng công chứng sang tên ngày trong ngày. - Đường trước đất 5m lọt thỏm trong Khu ...

Giá: 600 triệu Diện tích: 125 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

04/09/2023

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. FULLThổ cư. Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. - Diện Tích: 5x25 = FULLThổ cư. - Giá bán nhanh: 6xxtr - Sổ Hồng Riêng công chứng sang tên ngày trong ngày. - Đường trước đất 5m lọt thỏm trong Khu ...

Giá: 600 triệu Diện tích: 125 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

04/09/2023

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. FULLThổ cư. Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. - Diện Tích: 5x25 = FULLThổ cư. - Giá bán nhanh: 6xxtr - Sổ Hồng Riêng công chứng sang tên ngày trong ngày. - Đường trước đất 5m lọt thỏm trong Khu ...

Giá: 600 triệu Diện tích: 125 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

04/09/2023

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. FULLThổ cư. Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. - Diện Tích: 5x25 = FULLThổ cư. - Giá bán nhanh: 6xxtr - Sổ Hồng Riêng công chứng sang tên ngày trong ngày. - Đường trước đất 5m lọt thỏm trong Khu ...

Giá: 600 triệu Diện tích: 125 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

04/09/2023

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. FULLThổ cư. Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. - Diện Tích: 5x25 = FULLThổ cư. - Giá bán nhanh: 6xxtr - Sổ Hồng Riêng công chứng sang tên ngày trong ngày. - Đường trước đất 5m lọt thỏm trong Khu ...

Giá: 600 triệu Diện tích: 125 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

04/09/2023

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. FULLThổ cư. Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. - Diện Tích: 5x25 = FULLThổ cư. - Giá bán nhanh: 6xxtr - Sổ Hồng Riêng công chứng sang tên ngày trong ngày. - Đường trước đất 5m lọt thỏm trong Khu ...

Giá: 600 triệu Diện tích: 125 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

04/09/2023

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. FULLThổ cư. Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. 
FULLThổ cư. 
Giá bán nhanh: 6xxtr

Thạnh Đức, Gò Dầu , Tỉnh Tây Ninh. - Diện Tích: 5x25 = FULLThổ cư. - Giá bán nhanh: 6xxtr - Sổ Hồng Riêng công chứng sang tên ngày trong ngày. - Đường trước đất 5m lọt thỏm trong Khu ...

Giá: 600 triệu Diện tích: 125 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

04/09/2023

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

1. Mức giá hợp lý - phù hợp giá trị thật - 650tr/lô- 5x20 (100m2). 2. Pháp lý an toàn - sổ hồng trao tay. 3. Nằm trong vùng Kinh Tế trọng điểm của Gò Dầu và Tây Ninh - khu vực được ...

Giá: 650 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

23/08/2023

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

1. Mức giá hợp lý - phù hợp giá trị thật - 650tr/lô- 5x20 (100m2). 2. Pháp lý an toàn - sổ hồng trao tay. 3. Nằm trong vùng Kinh Tế trọng điểm của Gò Dầu và Tây Ninh - khu vực được ...

Giá: 650 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

23/08/2023

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

1. Mức giá hợp lý - phù hợp giá trị thật - 650tr/lô- 5x20 (100m2). 2. Pháp lý an toàn - sổ hồng trao tay. 3. Nằm trong vùng Kinh Tế trọng điểm của Gò Dầu và Tây Ninh - khu vực được ...

Giá: 650 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

23/08/2023

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

1. Mức giá hợp lý - phù hợp giá trị thật - 650tr/lô- 5x20 (100m2). 2. Pháp lý an toàn - sổ hồng trao tay. 3. Nằm trong vùng Kinh Tế trọng điểm của Gò Dầu và Tây Ninh - khu vực được ...

Giá: 650 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

23/08/2023

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

1. Mức giá hợp lý - phù hợp giá trị thật - 650tr/lô- 5x20 (100m2). 2. Pháp lý an toàn - sổ hồng trao tay. 3. Nằm trong vùng Kinh Tế trọng điểm của Gò Dầu và Tây Ninh - khu vực được ...

Giá: 650 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

23/08/2023

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

1. Mức giá hợp lý - phù hợp giá trị thật - 650tr/lô- 5x20 (100m2). 2. Pháp lý an toàn - sổ hồng trao tay. 3. Nằm trong vùng Kinh Tế trọng điểm của Gò Dầu và Tây Ninh - khu vực được ...

Giá: 650 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

23/08/2023

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng Chỉ với 40% - 250tr - Bank Hỗ trợ vay 60% - 350tr (vay trong 20 năm - thì mỗi tháng chỉ góp bank từ 5 - 6tr/tháng) Quá dễ dàng để đầu tư và tích luỹ tài sản cho tất cả các Khách hàng

1. Mức giá hợp lý - phù hợp giá trị thật - 650tr/lô- 5x20 (100m2). 2. Pháp lý an toàn - sổ hồng trao tay. 3. Nằm trong vùng Kinh Tế trọng điểm của Gò Dầu và Tây Ninh - khu vực được ...

Giá: 650 triệu Diện tích: 100 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

23/08/2023

Bán lô đất liền kề KCN lớn nhất Việt Nam

Bán lô đất liền kề KCN lớn nhất Việt Nam Bán lô đất liền kề KCN lớn nhất Việt Nam Bán lô đất liền kề KCN lớn nhất Việt Nam

Chính chủ Cần bán lô đất liền kề KCN lớn nhất Việt Nam Diện tích đa dạng từ 130m2, full thổ cư, xây dựng ở ngay. ưu thuế khi ỡ đây là gần kcn phước đông , kcn hiệp thạnh và còn thêm ...

Giá: 790 triệu Diện tích: 140 m²

Quận/Huyện: Gò Dầu, Tây Ninh

15/08/2023

Hàng nghìn tin đăng Bán đất thổ cư tại Đường Quốc lộ 22B được rao trên Tinchinhchu.net với đầy đủ các tiêu chí tìm kiếm của người mua và bán.Các thông tin mua bán nhà đất khu vực Đường Quốc lộ 22B được tổng hợp từ các nguồn tin rao về nhà đất bao gồm tin đăng chính chủ và tin đăng qua môi giới,giúp đa dạng nguồn thông tin và sự lựa chọn đối với bất động sản đang quan tâm.
Bằng những tiện ích mà Tinchinhchu.net mang đến cho người dùng, bạn có thể dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin bất động sản bạn đang quan tâm chỉ trong vài click chuột.Tinchinhchu.net sẽ là cầu nối giúp bạn tương tác và trao đổi với nhà cung cấp bất động sản bằng việc cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng...,cùng với đó là đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp.Chắc chắn bạn sẽ thực sự hài lòng về kênh thông tin và dịch vụ của Tinchinhchu.net !
Tìm kiếm BĐS
--Chọn diện tích--
- m2
 • --Chọn diện tích--
 • Chưa xác định
 • < 30 m2
 • 30 - 50 m2
 • 50 - 80 m2
 • 80 - 100 m2
 • 100 - 150 m2
 • 150 - 200 m2
 • 200 - 250 m2
 • 250 - 300 m2
 • 300 - 500 m2
 • >= 500 m2
--Chọn mức giá--
-
 • --Chọn mức giá--
Tìm nâng cao
Tiện ích
Xem phong thủy theo tuổi
Dự án nổi bật
Xem thêm