Đăng tin

Bán nhà riêng tại Phố Lê Văn Phan

11 bất động sản

MÌNH CẦN RA GẤP NHÀ C4 MTKD 74M2- KHU CHỢ VẢI PHÚ THỌ HÒA,TÂN PHÚ

MÌNH CẦN RA GẤP NHÀ C4 MTKD 74M2- KHU CHỢ VẢI PHÚ THỌ HÒA,TÂN PHÚ MÌNH CẦN RA GẤP NHÀ C4 MTKD 74M2- KHU CHỢ VẢI PHÚ THỌ HÒA,TÂN PHÚ MÌNH CẦN RA GẤP NHÀ C4 MTKD 74M2- KHU CHỢ VẢI PHÚ THỌ HÒA,TÂN PHÚ

MÌNH CẦN RA GẤP NHÀ C4 MTKD 74M2- KHU CHỢ VẢI PHÚ THỌ HÒA,TÂN PHÚ LÊ VĂN PHAN, phường phú thọ hòa, Tân Phú] * Diện tích: 4 x 18,5 giá 6 Tỷ 4 còn Thương lượng * Ngay chợ vải Phú Thọ ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 74 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

18/08/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ

BÁN NHÀ LÊ VĂN PHAN - PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, đường 8m, 75m2, ngang 4m, 6.4 tỷ - Hẻm như đường, vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề... khu vực chợ vải đông đúc, nhộn nhịp... - Di chuyển ...

Giá: 6.4 tỷ Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

19/05/2023

MẶT TIỀN NỘI BỘ KINH DOANH SẦM UẤT Đ. VƯỜN LÀI -VUÔNG VỨC 74M2 CHỈ NHỈNH 80TR/M2

MẶT TIỀN NỘI BỘ KINH DOANH SẦM UẤT Đ. VƯỜN LÀI -VUÔNG VỨC 74M2 CHỈ NHỈNH 80TR/M2 MẶT TIỀN NỘI BỘ KINH DOANH SẦM UẤT Đ. VƯỜN LÀI -VUÔNG VỨC 74M2 CHỈ NHỈNH 80TR/M2 MẶT TIỀN NỘI BỘ KINH DOANH SẦM UẤT Đ. VƯỜN LÀI -VUÔNG VỨC 74M2 CHỈ NHỈNH 80TR/M2

MẶT TIỀN NỘI BỘ KINH DOANH SẦM UẤT Đ. VƯỜN LÀI -VUÔNG VỨC 74M2 CHỈ NHỈNH 80TR/M2 Lê Văn Phan Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú DT 74m2 C4, 4x 18.5m GIÁ 6.4 tỷ # Mặt tiền nội bộ có vỉa ...

Giá: 6.499 tỷ Diện tích: 74 m²

Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh

30/04/2023

Hàng nghìn tin đăng Bán nhà riêng tại Phố Lê Văn Phan được rao trên Tinchinhchu.net với đầy đủ các tiêu chí tìm kiếm của người mua và bán.Các thông tin mua bán nhà đất khu vực Phố Lê Văn Phan được tổng hợp từ các nguồn tin rao về nhà đất bao gồm tin đăng chính chủ và tin đăng qua môi giới,giúp đa dạng nguồn thông tin và sự lựa chọn đối với bất động sản đang quan tâm.
Bằng những tiện ích mà Tinchinhchu.net mang đến cho người dùng, bạn có thể dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin bất động sản bạn đang quan tâm chỉ trong vài click chuột.Tinchinhchu.net sẽ là cầu nối giúp bạn tương tác và trao đổi với nhà cung cấp bất động sản bằng việc cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng...,cùng với đó là đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp.Chắc chắn bạn sẽ thực sự hài lòng về kênh thông tin và dịch vụ của Tinchinhchu.net !
Tìm kiếm BĐS
--Chọn diện tích--
- m2
 • --Chọn diện tích--
 • Chưa xác định
 • < 30 m2
 • 30 - 50 m2
 • 50 - 80 m2
 • 80 - 100 m2
 • 100 - 150 m2
 • 150 - 200 m2
 • 200 - 250 m2
 • 250 - 300 m2
 • 300 - 500 m2
 • >= 500 m2
--Chọn mức giá--
-
 • --Chọn mức giá--
Tìm nâng cao
Tiện ích
Xem phong thủy theo tuổi
Bán nhà riêng tại Tân Phú Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật
Xem thêm