Đăng tin

Bán nhà riêng tại Đà Nẵng

401 bất động sản

Bán gấp Nhà 2 Tầng đúc, gần Chợ Tam Thuận.K254 Trần Cao Vân▂

Bán gấp Nhà 2 Tầng đúc, gần Chợ Tam Thuận.K254 Trần Cao Vân▂

▁▂Nhà 2 Tầng đúc, gần Chợ Tam Thuận.K254 Trần Cao Vân▂ ▁ ★Giá Bán:----------------------------- 1 Tỷ 750 Triệu. ( còn TL ) •Nhà có: 2P ngủ, 2WC, phòng thờ , sân phơi đầy đủ. ★Diện ...

Giá: 1.75 tỷ Diện tích: 30 m²

Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng

18/09/2021

𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐍𝐡à 3 𝐓ầ𝐧𝐠 hoàng diệu gần cầu rồng , giá siêu rẻ

𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐍𝐡à 3 𝐓ầ𝐧𝐠 hoàng diệu gần cầu rồng , giá siêu rẻ 𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐍𝐡à 3 𝐓ầ𝐧𝐠 hoàng diệu gần cầu rồng , giá siêu rẻ 𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐍𝐡à 3 𝐓ầ𝐧𝐠 hoàng diệu gần cầu rồng , giá siêu rẻ

🌹---- Nhà Quận Hải Châu Gần Cầu Rồng. Siêu Đẹp Rẻ. ▁ ▂𝐍𝐡à 𝟑 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐊𝟓𝟓𝟔 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐃𝐢ệ𝐮. 𝐂á𝐜𝐡 Đườ𝐧𝐠 𝐂𝐡í𝐧𝐡 𝟒𝟎𝐦▂ ▁ ★Giá Bán:----------------------------- 2 Tỷ ...

Giá: 2.35 tỷ Diện tích: 90 m²

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng

18/09/2021

▁ ▂ 𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢ê𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 Đẹ𝐩 𝐆𝐢á 𝐑ẻ - 𝐐 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮 ▂ ▁

▁ ▂ 𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢ê𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 Đẹ𝐩 𝐆𝐢á 𝐑ẻ - 𝐐 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮 ▂ ▁ ▁ ▂ 𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢ê𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 Đẹ𝐩 𝐆𝐢á 𝐑ẻ - 𝐐 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮 ▂ ▁ ▁ ▂ 𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢ê𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 Đẹ𝐩 𝐆𝐢á 𝐑ẻ - 𝐐 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮 ▂ ▁

▁ ▂ 𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐢ê𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 Đẹ𝐩 𝐆𝐢á 𝐑ẻ - 𝐐 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮 ▂ ▁ ★Giá Bán:----------------------------- Tỷ 699 triệu •Nhà có: 2P/ngủ , 2wc , 1P/thờ, 1P/khách ...

Giá: 1.69 tỷ Diện tích: 55 m²

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng

18/09/2021

B̳ᴀ̳̳́ɴ̳ ̳N̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ ̳2̳ ̳T̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ɢ̳ ̳S̳ɪ̳ᴇ̳̳̂ᴜ̳ ̳Đ̳ᴇ̳̣̳ᴘ̳ ̳K̳ɪ̳ᴇ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳Ô̳̳ɴ̳ɢ̳ ̳ɪ̳̳́ᴄ̳ʜ̳ khiêm

B̳ᴀ̳̳́ɴ̳ ̳N̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ ̳2̳ ̳T̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ɢ̳ ̳S̳ɪ̳ᴇ̳̳̂ᴜ̳ ̳Đ̳ᴇ̳̣̳ᴘ̳ ̳K̳ɪ̳ᴇ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳Ô̳̳ɴ̳ɢ̳ ̳ɪ̳̳́ᴄ̳ʜ̳ khiêm B̳ᴀ̳̳́ɴ̳ ̳N̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ ̳2̳ ̳T̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ɢ̳ ̳S̳ɪ̳ᴇ̳̳̂ᴜ̳ ̳Đ̳ᴇ̳̣̳ᴘ̳ ̳K̳ɪ̳ᴇ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳Ô̳̳ɴ̳ɢ̳ ̳ɪ̳̳́ᴄ̳ʜ̳ khiêm B̳ᴀ̳̳́ɴ̳ ̳N̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ ̳2̳ ̳T̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ɢ̳ ̳S̳ɪ̳ᴇ̳̳̂ᴜ̳ ̳Đ̳ᴇ̳̣̳ᴘ̳ ̳K̳ɪ̳ᴇ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳Ô̳̳ɴ̳ɢ̳ ̳ɪ̳̳́ᴄ̳ʜ̳ khiêm

B̳ᴀ̳̳́ɴ̳ ̳N̳ʜ̳ᴀ̳̳̀ ̳2̳ ̳T̳ᴀ̳̳̳̂̀ɴ̳ɢ̳ ̳S̳ɪ̳ᴇ̳̳̂ᴜ̳ ̳Đ̳ᴇ̳̣̳ᴘ̳ ̳K̳ɪ̳ᴇ̳̣̳̳̂ᴛ̳ ̳Ô̳̳ɴ̳ɢ̳ ̳ɪ̳̳́ᴄ̳ʜ̳ ̳K̳ʜ̳ɪ̳ᴇ̳̳̂ᴍ̳ ̳F̳ᴜ̳ʟ̳ʟ̳ ̳N̳ᴏ̳̣̳̳̂ɪ̳ ̳T̳ʜ̳ᴀ̳̳̳̂́ᴛ̳ ̳ G̳i̳á̳ ̳B̳á̳n̳:---------------------...

Giá: Thỏa thuận Diện tích: 62 m²

Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng

18/09/2021

𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐧𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐋ý 𝐓𝐡á𝐢 𝐓ổ 𝐆𝐢á 𝐒𝐢ê𝐮 𝐑ẻ.

𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐧𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐋ý 𝐓𝐡á𝐢 𝐓ổ 𝐆𝐢á 𝐒𝐢ê𝐮 𝐑ẻ. 𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐧𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐋ý 𝐓𝐡á𝐢 𝐓ổ 𝐆𝐢á 𝐒𝐢ê𝐮 𝐑ẻ. 𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐧𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐋ý 𝐓𝐡á𝐢 𝐓ổ 𝐆𝐢á 𝐒𝐢ê𝐮 𝐑ẻ.

▁ ▂ ▄ ▅ 𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐧𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐋ý 𝐓𝐡á𝐢 𝐓ổ 𝐆𝐢á 𝐒𝐢ê𝐮 𝐑ẻ. ▄ ▂ ▁ ★Giá Bán:--------------------------------- Hơn 2 Tỷ. •Nhà có: 2 phòng ngủ , 2 wc, p khách, bếp, 1P/thờ ...

Giá: 2.65 tỷ Diện tích: 57 m²

Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng

18/09/2021

𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐊𝐢ệ𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓â𝐦 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮▂ ▁

𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐊𝐢ệ𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓â𝐦 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮▂ ▁ 𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐊𝐢ệ𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓â𝐦 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮▂ ▁ 𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐊𝐢ệ𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓â𝐦 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮▂ ▁

▁ ▂ 𝐁á𝐧 𝐍𝐡à 𝟐 𝐓ầ𝐧𝐠 𝐊𝐢ệ𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓â𝐦 𝐇ả𝐢 𝐂𝐡â𝐮▂ ▁ ★Giá Bán:---------------------- 2 Tỷ 350 triệu. •Nhà có: 2P/ngủ , 2wv , 1P/khách, 1P/thờ ...

Giá: 2.35 tỷ Diện tích: 41 m²

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng

18/09/2021

Bán nhà 2 tầng kiệt 275 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, diện tích 125m2

Bán nhà 2 tầng kiệt 275 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, diện tích 125m2 Bán nhà 2 tầng kiệt 275 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, diện tích 125m2 Bán nhà 2 tầng kiệt 275 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, diện tích 125m2

- Bán nhà 2 tầng kiệt 275 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng. - Nhà cách đường Nguyễn Chí Thanh chỉ 30m. - Trước nhà có khoảng sân rộng cực mát mẻ. - Đầu kiệt là bãi đỗ xe ô tô 24/24. ...

Giá: 4 tỷ Diện tích: 90 m²

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng

09/09/2021

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP nhà 100m, Đường Lưu Quý Kỳ, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, 0345347602

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP nhà 100m, Đường Lưu Quý Kỳ, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, 0345347602

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GẤP nhà 100m, Đường Lưu Quý Kỳ, P.Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, 0345347602 - Diện tích đất : 75m2 (5x15), đường 5,5m - Móng nhà kiên cố trụ 20- 30 sắt trụ 22, ...

Giá: Thỏa thuận Diện tích: 75 m²

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng

07/09/2021

Chính chủ cần bán nhà cấp 4 tại 29 Tân Thái 2 Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà,Đà Nẵng

Chính chủ cần bán nhà cấp 4 tại 29 Tân Thái 2 Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà,Đà Nẵng Chính chủ cần bán nhà cấp 4 tại 29 Tân Thái 2 Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà,Đà Nẵng Chính chủ cần bán nhà cấp 4 tại 29 Tân Thái 2 Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà,Đà Nẵng

Chính chủ cần bán nhà cấp 4 tại 29 Tân Thái 2 Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà,Đà Nẵng - Diện tích : 90m2 - Dân cư hiện hữu. - Giao thông thuận tiện đi lại , an ninh tốt. - Chính chủ ...

Giá: 4.9 tỷ Diện tích: 90 m²

Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng

14/08/2021

Chính Chủ bán nhà tại 21 An thượng 6, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Chính Chủ bán nhà tại 21 An thượng 6, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chính Chủ bán nhà tại 21 An thượng 6, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Chính Chủ bán nhà tại 21 An thượng 6, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Chính Chủ bán nhà tại 21 An thượng 6, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Thông tin mô tả:Nhà phố An Thượng 6, Đà Nẵng Dt đất 67,5m, nhà 3 mê đúc, 3bed room, 3 WC nội thất cao cấp,xây kiên cố, ...

Giá: 9.1 tỷ Diện tích: 67 m²

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

14/08/2021

Cần bán nhà nguyên căn 2,5 tầng khu vực trung tâm Tp Đà Nẵng

Cần bán nhà nguyên căn 2,5 tầng khu vực trung tâm Tp Đà Nẵng Cần bán nhà nguyên căn 2,5 tầng khu vực trung tâm Tp Đà Nẵng Cần bán nhà nguyên căn 2,5 tầng khu vực trung tâm Tp Đà Nẵng

Cần bán nhà nguyên căn 2,5 tầng khu vực trung tâm Tp Đà Nẵng Thông tin mô tả: Địa chỉ: Nguyễn Tạo, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Diện tích : 125 m2 Giá 3.5 tỉ có thương ...

Giá: 3.5 tỷ Diện tích: 125 m²

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

12/08/2021

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ GÁC LỬNG 40 M2 TẠI LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG.

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ GÁC LỬNG 40 M2 TẠI LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG. CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ GÁC LỬNG 40 M2 TẠI LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG. CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ GÁC LỬNG 40 M2 TẠI LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG.

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ GÁC LỬNG 40 M2 TẠI LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG. - Địa chỉ: 65 Đường Phạm Như Xương, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. - Diện tích: 40 m2. - Tiện ích chung: ...

Giá: 1.7 tỷ Diện tích: 40 m²

Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng

10/08/2021

Chính Chủ Bán nhà cấp 3 Tùng lâm 6, Hải châu, Đà Nẵng

Chính Chủ Bán nhà cấp 3 Tùng lâm 6, Hải châu, Đà Nẵng Chính Chủ Bán nhà cấp 3 Tùng lâm 6, Hải châu, Đà Nẵng Chính Chủ Bán nhà cấp 3 Tùng lâm 6, Hải châu, Đà Nẵng

Chính Chủ Bán nhà cấp 3 Tùng lâm 6, Hải châu, Đà Nẵng Thông tin mô tả: - Vi trí: - Diện tích: - Do gia đình ko sử dụng nên muốn nhượng lại cho ai có nhu cầu . - Đất vuông vức, bằng ...

Giá: Thỏa thuận Diện tích: Không xác định

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng

09/08/2021

Nhà 3 tầng, mỗi tầng 100m2, bên hông có xuất hậu Giá bán 18 tỷ

Nhà 3 tầng, mỗi tầng 100m2, bên hông có xuất hậu Giá bán 18 tỷ

Nhà 3 tầng, mỗi tầng 100m2, bên hông có xuất hậu Giá bán 18 tỷ 180 triệu/m2- 110 m2 15, ĐẶNG THUỲ TRÂM, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Dự án: nhà tư nhân Thông tin chi ...

Giá: 18 tỷ Diện tích: 110 m²

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng

08/08/2021

CÔNG TY FUCHS VIỆT NAM – đại diện độc quyền nhập khẩu hãng dầu nhớt động cơ FUCHS từ CH Liên Bang Đức

CÔNG TY FUCHS VIỆT NAM – đại diện độc quyền nhập khẩu hãng dầu nhớt động cơ FUCHS từ CH Liên Bang Đức CÔNG TY FUCHS VIỆT NAM – đại diện độc quyền nhập khẩu hãng dầu nhớt động cơ FUCHS từ CH Liên Bang Đức CÔNG TY FUCHS VIỆT NAM – đại diện độc quyền nhập khẩu hãng dầu nhớt động cơ FUCHS từ CH Liên Bang Đức

CÔNG TY FUCHS VIỆT NAM – đại diện độc quyền nhập khẩu hãng dầu nhớt động cơ FUCHS từ CH Liên Bang Đức – một trong các nhà sản xuất dầu bôi trơn hàng đầu trong quy trình xuất xưởng ...

Giá: Thỏa thuận Diện tích: 90 m²

Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng

03/08/2021

Tinchinhchu.net mang đến kênh thông tin mua bán nhà riêng tại Đà Nẵng. Là kênh thông tin bất động sản lớn nhất tại Việt Nam Tinchinhchu.net mang đến nguồn thông tin đa dạng từ nguồn tin rao bán nhà riêng tại Đà Nẵng với nhiều loại diện tích, thiết kế nhà khác nhau, mang đến cái nhìn tổng quan vệ thị trường bất động sản khu vực quan tâm. Là kênh thông tin chuyển nhượng mua bán nhà riêng tại Đà Nẵng trực quan, cung cấp đầy đủ các thông tin hữu ích cho việc giao dịch và mua bán nhà riêng. Chúng tôi luôn luôn cố gắng cung cấp đầy đủ các thông tin để việc mua bán nhà riêng được tiến hành thuận lợi nhất.
Hãy chọn Tinchinhchu.net là kênh đăng tin bán nhà riêng tại Đà Nẵng của bạn.
Tìm kiếm BĐS
--Chọn diện tích--
- m2
 • --Chọn diện tích--
 • Chưa xác định
 • < 30 m2
 • 30 - 50 m2
 • 50 - 80 m2
 • 80 - 100 m2
 • 100 - 150 m2
 • 150 - 200 m2
 • 200 - 250 m2
 • 250 - 300 m2
 • 300 - 500 m2
 • >= 500 m2
--Chọn mức giá--
-
 • --Chọn mức giá--
Tìm nâng cao
Tiện ích
Xem phong thủy theo tuổi
Bán nhà riêng tại Đà Nẵng
Dự án nổi bật
Xem thêm